Symbol autyzmu

Symbol autyzmu

środa, 1 grudnia 2010

Opinia o Jasiu z przedszkola (3,5 - 4,5 r.ż.)

Opinia o dziecku z przedszkola do którego uczęszczał przez dwa lata, tj. 3,5 – 4,5 rok życia – Samorządowe Przedszkole nr 49 Wróbelka Elemelka

„Jaś jest dzieckiem pogodnym, chętnie zostaje w przedszkolu, chociaż w jego zachowaniu dominuje zabawa samotna, często jedną, wybraną zabawką (przedmiotem), często nie reaguje na polecenia nauczyciela, w zajęciach uczestniczy w sposób bierny. Ma słabo rozwiniętą mowę, ubogie słownictwo, mówi w 3 osobie (np. Jasiu pójdzie do domu), komunikacja z innymi dziećmi jest słaba, często porozumiewa się tylko z osobą dorosłą. Potrafi śpiewać piosenki, naśladuje rytmy i usłyszane dźwięki, wyraźnie lubi muzykę. W pracach manualnych szybko się zniechęca, wykonuje je niedbale. Przelicza przedmioty, zabawki, ale nie dostrzega różnic między nimi. Chętnie buduje z klocków budowle, konstrukcje. Nazywa określone przedmioty, np. owoce, warzywa, ale po wcześniejszym ukierunkowaniu przez nauczyciela. Właściwie stosuje zwroty grzecznościowe zarówno wobec dzieci, jak i dorosłych.
Na wniosek nauczycieli rodzice podjęli zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.”

Brak komentarzy: